Ungdom

Jeg tilbyr coaching:

Har du utfordringer med:
Foreldre, skole eller venner?

Har du følelser eller tanker som du trenger hjelp til å rydde opp i?

Sliter du med lav selvfølelse?

Eller er det andre ting du trenger å samtale om?

Du er velkommen til å kontakte meg
for en uforpliktende samtale.