Selvfølelse og selvtillitt

Vår selvfølelse er den grunnmuren vi bygger livet vårt på, og det er den som danner grunnlaget for hvordan vi erfarer livet vårt. Selvfølelse er enkelt sagt, opplevelsen vi har av oss selv. God selvfølelse er at man kjenner seg selv på godt og vondt. God selvfølelse kommer fra opplevelsen av å ha verdi og at det man bidrar med har betydning for fellesskapet. God selvfølelse handler om å kunne takle motgang, uten å føle seg mislykket.

I dette foredraget vil jeg snakke om forskjellen på selvfølelse og selvtillitt. Jeg vil snakke om hvordan vi kan danne grunnlaget for god selvfølelse hos barn og unge. Om hvordan vi som voksne kan gi trygghet og veiledning til barnet, slik at god selvfølelse og selvtillitt blir endel av barnets erfaring og opplevelse. Mange barn og unge sliter med stress, manglende mestringsfølelse og ikke minst, opplever mange manglende motivasjon og mening. Foreldre sier til barna sine at de er glad i dem, lærere kan fortelle barna at de er verdifulle, men likevel mangler mange barn denne opplevelsen. Jeg ønsker med dette foredraget at vi kan dele tanker og erfaringer på hvordan vi kan være tilstede i barn og unges liv, slik at de opplever seg verdifulle og opplever at deres bidrag utgjør en forskjell!

.