Den gode relasjonen

Å være næværende og tilstede i et barns liv, er avgjørende for å skape den gode relasjonen. I dette foredraget vil jeg snakke om hva det vil si å være nærværende og tilstede, jeg belyser hvorfor den gode relasjonen er så viktig, og hvordan den er en forutsetning for barnets utvikling av sunn selvfølelse og trygghet.

Når barnet opplever å være i en god relasjon til en voksenperson, utvikles barnets opplevelse av å være verdifull og evnen til omsorg næres.

Å være en nærværende og trygg voksen i et barns liv, er det viktigste forebyggende psykiske helsearbeidet vi kan gjøre.

Gjennom foredraget, med eksempler, undring og spørsmål, kan du få inspirasjon og kunnskap om "Den gode relasjonen" og hva den betyr for barnets utvikling og mestring.

.