Om meg

Sara Eline Eide – Født 1966, gift med Odin to barn, en jente på 17 år og en gutt på 10 år. Bosted: Brønnøya

Mitt ståsted i arbeidet med barn og unge er at hvert menneske har verdi i seg selv og har behov for å føle seg verdifull i samspill med andre mennesker.

Jeg har erfaring med barn og unge fra barnehage, skole, fra institusjon, som avlaster og fritisdskontakt.

Jeg er utdannet terapeut og jobbet med individuell terapi i mange år. Jeg er utdannet innen relasjonskompetanse og som seminarleder hos Jesper Juul. Utdannet innen spesialpedagogikk. Jeg har holdt foredrag om ulike emner knyttet til foreldrerollen, for foreldre i barnehager og i FAU sammenheng. I tillegg har jeg hatt veiledningsgrupper for foreldre.

Jeg har hatt tett samarbeid med foreldre til barn jeg har fulgt opp i skolesammenheng.

.