Litteratur

Forfatter Jesper Juul:

”Familierådgivning” utgitt i 1992 og 1996
”Ditt kompetente barn” utgitt i 1996
”Livet i Familien” utgitt i 2005
”Fra lydighet til ansvarlighet” medforfatter: Helle Jensen utgitt i 2002 og 2003

Forfatter Ross Greene:

”Eksplosive barn” utgitt i 1998
”Utenfor - Elever med adferdsutfordringer” utgitt i 2011

Forfatter Marie_Louise Folkman og Eva Svedin:

”Barn som ikke leker - fra ensomhet til sosial lek” utgitt i 2003

Forfatter Jeanne og Don Elium:

”Jeg har en sønn” utgitt i 1994
”Jeg har en datter” utgitt i 2001

Forfatter David Spangler:

“Parent as Mystic - Mystic as Parent” utgitt I 1998

.