Foreldrelivet

Jeg ønsker å inspirere foreldre, profesjonelle og andre omsorgspersoner til å se betydningen av å være med å utvikle et menneske. Gjennom å gi trygghet, vise tillitt og å oppleve gleden i samværet med barn og unge, er vi med på å gi det enkelte barnet et godt utgangspunkt for å bli en trygg voksen. På den måten gir vi ikke bare et viktig bidrag på veien for den enkelte, men også til Samfunnet som helhet.

.