Barn og følelser

Hva skal vi med følelser? Når de først er der, kan de brukes til noe? Hvordan kan vi møte barna i deres intense følelsesliv?

Vi har alle (store og små) et vidt spekter av følelser. Noen følelser er ubehagelige og noen følelser er behagelige. Når et barn er i en følelse, bare ER de i den, uten å vurdere den, uten å mene noe om den. De opplever den med all sin intensitet, enten de er tre eller tretten. Noen voksne er gode på å uttrykke følelser, mens andre igjen har lært at å vise noen type følelser er forbudt. Vi vurderer gjerne følelsene. Vi Tar i mot de følelsene vi har "lov" til og fortrenger gjerne de andre. Hvis vi selv har et uavklart forhold til endel av følelsene våre, hvordan kan vi da møte barnets følelser?

Følelsene våre er gjerne et barometer på hvordan vi har det og kan gi oss viktig informasjon.

Hva skjer når vi fornekter følelsene til barnet?

I dette foredraget snakker jeg om viktigheten av å tillate følelsene i barnet. Jeg snakker om konsekvensene av å fornekte barnets følelser og de større innvirkningene dette har på samfunnet. Jeg belyser hvor viktig følelsene er for at barnet skal utvikle god selvfølelse og bli en trygg person. Jeg vil også gi noen eksempler på hvordan vi kan hjelpe barnet til å forstå sine egne følelser.

En forutsetning for å kunne tillate et barns følelser, er at vi som omsorgspersoner tør å kjenne på våre egne følelser, hvilke følelser vi syntes er vanskelige og hvilke følelser vi er fortrolige med. Kanskje vi kan tørre å gå litt i oss selv, slik at vi best mulig kan legge til rette for en sunn utvikling hos barnet og oss selv.

.